شرکت پژوهش گستر رادین پیمان با هدف ارائه خدمات در زمینه طراحی و تولید نرم افزارهای آموزش نگارش مقالات ISI، ISC، PUBMED،SCOPUS در سال 1398 تاسیس گردیده است. تاکنون بیش از 51499 نفر اعم از اساتید دانشگاه های داخلی و خارجی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی از خدمات آموزشی این شرکت بهره مند شده اند. همچنین بیش از 3000 ساعت از آموزش های تولید شده توسط این شرکت به علاقه مندان ارائه شده است.